Kody (komendy) do Minecraft

Wszystkie kody do Minecraft

Komendy w Minecraft używane mogą być zarówno przez graczy operatorów jak i bloki pleceń w trybie single i multiplayer. Część poniższych kodów do Minecraft działa tylko i wyłącznie w trybie jednego gracza. Same kody w Minecraft wprowadzać można zarówno z poziomu gracza jak i konsoli serwera.

Wszystkie komendy do Minecraft (z poziomu klienta gry) wprowadza się wraz ze znakiem poprzedzającym – slash „/”. W przypadku komend serwerowych znak slash nie jest wymagany. Komendy w Minecraft wpisuje się po wciśnięciu klawisza T, służącego do prowadzenia rozmów. Za pomocą klawisza TAB z otwartą konsolą, możemy sprawdzać dodatkowe polecenia zaczynające się od wpisanego ciągu znaków. Poniżej znajdziesz kody do Minecraft przypisane do poszczególnych pluginów.

CommandBook:

/item itemname ilosc – dawanie sobie rzeczy.
/list – lista graczy.
/motd – wiadomość dnia.
/play – zapodanie muzyki „midi” .
/rules – regulamin.
/more player – daje większy stack (np. 128 w jednym).
/time day/night – zmienia czas.
/weatcher sunny – zmienia pogodę.
/spawnmob creeper/pig/ghast… ilosc – spawn wybranego moba.
/rocket player – Gracz leci jak rakieta (w górę).
/slap player – policzkowanie wybranego gracza.
/shock player -szokuje gracza.
/tphere player -teleportuje do ciebie.
/spawn -teleportujesz się na spawn.
/msg player wiadomosc -prywatna wiadomość.
/mute player -”wycisza” gracza.
/isbanned -lista zbanowanych.
/kick <gracz> – Wyrzuca daną osobę z serwera.
/ban <gracz> – Wyrzuca danego gracza i nie pozwala mu wejść na serwer na danym nicku.
/ban-ip <ip> – Wyrzuca danego gracza i nie pozwala mu wejść na serwer na danym IP.
/pardon <gracz> – Odbanowanie gracza.
/pardon-ip <gracz> – Odbanowanie IP.
/give <gracz> <id> <ILOŚC> – Daje graczowi daną ilość przedmiotów.
/time <day;night> – Ustawia daną porę dnia.
/help – Pomoc, spis komend.
/op <gracz> – Dodaje gracza jako administratora.
/deop <gracz> – Kasuje gracza z rangi administratora.
/kill <gracz> – Zabija gracza z danym nickiem.
/tp <gracz1> <gracz2> – Przenosi gracza1 do gracza 2.
/tell <gracz> – Wysyła wiadomość do gracza.
/say – Wysyła wiadomość.
/stop – Zatrzymuje serwer.
/save-all – Zapisuje wszystko.
/save-on – Zapisywanie włączone.
/save-off – Zapisywanie wyłączone.
/who – Pokazuje listę graczy.
/list – Pokazuje listę graczy.
/playerlist – Pokazuje listę graczy
/online – Pokazuje listę graczy.
/players – Pokazuje listę graczy.
/motd – Tekst wstępny.
/rules – Zasady.
/setspawn – Ustawia miejsce spawnu.
/spawnmob <mob> – Spawnuje moba.
/weather <stormy;sunny> – Pogoda.
/spawn – Teleportuje do spawnu.
/call <gracz> – Prosi gracza o pozwolenie na teleportowanie się do niego.
/setwarp <nazwa> – Ustawia warp (teleport).
/warp <nazwa> – Teleportuje do warpu o nazwie…
/mute <gracz> – Nie pokazuje wiadomości od gracza…
/unmute <gracz> – przeciwność komendy powyżej.
/whereami <gracz> – Pokazuje pozycję gracza…
/rocket – Wystrzeliwuje gracza.
/thor – Dodaje młot thora.
/unthor – Zabiera młot thora.
/whois <gracz> – Pokazuje informacje o graczu.
/cmdbook reload – Przeładowuje CommandBooka.
/bans save – Zapisuje dane o banach.
/bans load – Otwiera dane o banach.

WorldEdit:

// – super motyka.
//wand – otrzymujemy drewnianą siekierę , LPM – 1 punkt zaznaczenia PPM – 2 punkt po przekątnych.
//set itemname – podmieniamy zaznaczony teren (wand) na podany.
//replace itemname itemname2 – podmienia itemname na itemname2 w zaznaczonym terenie.
/jumpto – „Skaczemy” tam gdzie mamy celownik.
//wand – przywołuje nam różdżkę potrzebną do dalszych komend. 1 punkt – LPM , 2 punkt – PPM.
//expand <ilość> <znak> – teren nam się wydłuża o x klocków. Znak – N – północ, S – południe, E – wschód, W – zachód, up – w górę, down – w dół.
//stack <ilość> up – zaznaczona ściana kopiuje się x razy w górę.
//undo – cofa ostatnią akcje.
//redo – cofa cofniętą akcje.
//copy – kopiuje zaznaczona pole.
//paste – wkleja zaznaczone pole.
//cut – wycina dane pole.
//walls <klocek> – tworzy ściany z danego klocka.
//outline <klocek> – tworzy nie tylko ściany ale także i podłogę z danego klocku.
//set <ID/nazwa klocka> – na danym polu zmieniamy klocek.
//save <nazwa> – tworzymy schemat np. domu który możemy potem wczytać.
//load – ładuje schemat domu.
//rotate <ilość stopni> – obracamy dane pole o x stopni.
Opcjonalne do //wand.
//pos1 – na polu na którym stoimy zaznacza się 1 pkt.
//pos2 – na polu na którym stoimy zaznacza się 2 pkt.
//hpos1 – na polu na który patrzymy zaznacza się 1 pkt.
//hpos2 – na polu na który patrzymy zaznacza się 2 pkt.

Plugman:

/plugman list – lista plugnów na serwerze.
/plugman info – info o pluginie.
/plugman disable – wyłącza plugmana.
/plugman enable – włącza plugmana.
/plugman reload -Reload wszystkich pluginów.

WhiteList:

/whitelist reload -Odświerzamy listę.
/whitelist add player -dodajemy gracza …. a potem odświerzamy listę.
/whitelist remove player -kasujemy gracza.
/whitelist list -lista wszystkich graczy.

LWC:

/lwc -list komend.
/cremove – kasujemy aktualne zabezpieczenie.
/cprivate – tylko my mamy dostęp do skrzynki.
/cpublic – wszyscy mają dostęp do skrzynki.
/cpassword haslo – po wpisaniu hasla otrzymujesz dostęp do skrzynki.
/cunlock haslo – 1.klikasz na skrzynke 2. wpisujesz tą komendę 3. Skrzynka odblokowana dla ciebie.

BackupPlugin:

/BACKUP – wykonuje ręczny backup mapy.

Mywarp

/warp nazwa – teleportuje się do danego warpa.
/warp create nazwa – tworzy publicznego warpa tu gdzie stoisz (tylko admini).
/warp pcreate nazwa – tworzy prywatnego warpa.
/warp delete nazwa – kasuje warpa.
/warp list -lista warpów.

MyHome:

/home set – tworzy tu twój teleport domowy .
/home – teleportujesz się do domu.
/home player – odwiedzasz dom gracza .
/home point – od teraz kompas pokazuje twój dom.

WorldGuard:

/god – daje nam nieśmiertelność.
/heal player – uzdrawia gracza.
/stopfire – zatrzymuje ogień na całym serwerze.

/region define nazwa – zapisuje zaznaczony region wandem.
/region addowner nazwaregionu player player2 player3… – dodaje graczy do regionu.
/region flag nazwaregionu flaga deny/allow – Nadaje flagę regionowi:

deny-blokuje coś.
allow-zezwala.
Przykład: /region flag miasto pvp deny – w miescie pvp zablokowane.
/god – nieśmiertelność dla siebie.
/god <gracz> – nieśmiertelność dla innego gracza.
/ungod – wyłączenie sobie nieśmiertelności.
/ungod <gracz> – wyłączenie komuś nieśmiertelności.
/heal – uleczenie siebie.
/heal <gracz> – uleczenie kogoś.
/slay – zabicie się.
/slay <gracz> – zabicie kogoś.
/locate <gracz> – komenda na znalezienie gracza.
/stack – stack itemów.
/region – sprawdzanie swoich komend typu region.
/worldguard – sprawdzanie swoich komend z całego WorldGuarda.
/region define NazwaCuba [<Właściciel1>[<Wlaściciel2>…]] – dodawanie cuba poza miastem (opcjonalnie /region def bądź /region d).
/region redefine NazwaCuba – Update Cuba.
/region select NazwaCuba – zaznacza cub.
/region info – informacje o cuboidzie.
/region list – lista działek.
/region setparent NazwaCuba NazwaMiasta – komenda używana po /region define. Dzięki niej działka zostaje wpisana do miasta. (Bez tego gracz nie będzie mógł budować).
/region remove – usuwanie działki.
/region load – wczytanie cuba.
/region save – zapisanie cuba.
/region addmember NazwaCuba <gracz> – dodajemy gracza do Cuba jako dodatkowego członka.
/region addowner NazwaCuba <gracz> – dodawanie gracza jako właściciela.
/region removeowner NazwaCuba <gracz> – usuwanie gracza z Cuba (jeśli jest członkiem Cuba).
/region removemember NazwaCuba <gracz> – usuwanie gracza z Cuba (jeśli jest właścicielem Cuba).
/stopfire <świat> – wyłączanie ognia.
/allowfire <świat> – wyłączanie możliwości rozprzestrzeniania się go.
/worldguard reload – ponowne czytanie worldguarda.

FALSEBOOK:

Komendy piszemy na tabliczkach na 2 linijce.
[MC1201] – Dispenser.
[MC1200] – MobSpawner.
[MC1110] – Przekaźnik.
[MC1231] – Kontroler dnia/nocy.
[MC0230] – Kontroler Czasu.
[Gate] – Brama.
[Door up/down] – Drzwi.
[Bridge] – Most.
[Lift up/down] – Winda.
[Collect] – Zbieranie itemów do skrzyni do wagonika.
[Deposit] – Zabieranie itemów ze skrzyni do wagonika.
[Enject] – Wysadza nas w wózka.

JOBS:

/jobs browse – Pokazuje listę prac jakie możemy wykonać.
/jobs join <nazwa pracy> – Dołącza do danej pracy.
/jobs leave <nazwa pracy> – Opuszcza pracę.
/jobs info [nazwa pracy] – Pokazuje informacje o wybranej pracy.
/jobs stats – Pokazuje twoje statystyki.
/jobs admininfo <gracz> – Pokazuje informacje o zapłacie i doświadczeniu zdobytym przez gracza.
/jobs grantxp <gracz> <nazwa pracy> <doświadczenie> – Zmienia doświadczenie gracza w danej pracy.
/jobs removexp <gracz> <nazwa pracy> <doświadczenie> – Kasuje doświadczenie gracza za daną pracę.
/jobs reload – Przeładowuje prace.

PLUGMAN:

/plugman list <strona> – Pokazuje listę wszystkich pluginów na serwerze. Strona jest opcjonalna.
/plugman vlist <strona> – Pokazuje listę pluginów tyle, że z innej wersji. Strona jest opcjonalna.
/plugman load <Nazwa pluginu> – Wczytaj nowy plugin.
/plugman disable <Nazwa pluginu> – Wyłącz plugin.
/plugman enable <Nazwa pluginu> – Włącz plugin.
/plugman info <Nazwa pluginu> – Pokazuje info o pluginie. Jego autora, wersje etc.
/plugman reload <Nazwa pluginu> – reload pluginu.
/plugman usage <Nazwa pluginu> – Daje wszystkie komendy.
/plugman describe <Nazwa komendy> <Nazwa pluginu> – Opisuje komendy pluginów.

/kit mod – otrzymujesz podstawowe narzędzia modowskie (toporek [wooden axe], nić [string], kości [bone] i kompas [compass]).
//wand – przywołuje tylko toporek (woden axe).
/kick nick – kickuje (wyrzuca) z serwera danego gracza.
/kick nick powód – wyrzuca z serwera danego gracza z podaniem powodu.
/tp nick – teleportuje cię do wybranego gracza.
/tphere nick – teleportuje do ciebie wybranego gracza.
//expand wartość1 wartość 2 up – powiększenie zaznaczonego obszaru o wybrane wartości.
/region define nazwa_cuba nick – tworzysz cuboid o wybranej nazwie dla wybranego gracza.
/region setpriority nazwa_cuba wartość1 – wyznacza priorytet dla danego cuba, o tym później.
/region addowner nazwa_cuba nick – przydziela do danego cuboida nowego użytkownika.
/region removeowner nazwa_cuba nick – usuwa z wybranego cuba danego użytkownika.
/region remove nazwa_cuba – usuwa dany cuboid.
/region setowner nick – zmienia obecnego właściciela cuboida na innego.
/region info nazwa_cuba – informacje na temat danego cuboida.

Poprzedni artykułKody (komendy) do CS:GO
Następny artykułRazer prezentuje bezprzewodową klawiaturę oraz mysz zaprojektowane specjalnie dla Xbox One jako pierwsze na świecie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj